Hellodialog B.V. is onderdeel van Pixelindustries B.V., gevestigd op Gonnetstraat 32, 2011 KA te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 63401274.

Hellodialog respecteert de privacy van gebruikers van de website en de software van Hellodialog en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door Hellodialog zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Welke gegevens kan Hellodialog van u vragen en verzamelen? De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Hellodialog inzicht in uw gebruik van Hellodialog, zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht en het gebruik van uw account.

Waarvoor kan Hellodialog uw verzamelde gegevens verder gebruiken? Hellodialog kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het benaderen van (potentiële) klanten en partners over belangrijke ontwikkelingen binnen e-mailmarketing, nieuwe producten en diensten van Hellodialog, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd, systeem voor klantenbeheer. Hellodialog zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Hellodialog daartoe wettelijk wordt verplicht. Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, dient u contact op te nemen met Hellodialog. Hellodialog zal vervolgens de aanpassingen / wijzigingen doorvoeren. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.

Hellodialog houdt haar klanten op de hoogte via e-mailcommunicatie. Indien u geen e-mailcommunicatie vanuit Hellodialog meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden, hetzij via de aanwezige afmeldfunctie in de betreffende e-mail, hetzij via een reply op het betreffende e-mailadres van de afzender.

Hellodialog wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hellodialog heeft hier geen invloed op.

Hellodialog houdt zich het recht voor dit privacybeleid te alle tijden aan te passen. Wijzigingen vindt u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 7 december 2009. Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Hellodialog, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Officiële adres:
Hellodialog B.V.
Gonnetstraat 32
2011 KA Haarlem
+31-235322608
info@hellodialog.com

Bezoek- en postadres:
Phoenixstraat 4
2011 KC Haarlem