ProBiblio

ProBiblio

Eén geautomatiseerde koppeling voor 36 bibliotheken

De huidige digitale wereld creëert voor bibliotheken een uitdaging om toegevoegde waarde te leveren. Veel mensen lezen tegenwoordig boeken op een iPad of Kindle waardoor de interesse in fysieke boeken daalt. Online en offline zijn dusdanig vermengd geraakt dat het ook voor bibliotheken belangrijk is om online actief te zijn. Daarom zet ProBiblio in op een soepele online integratie als basis in de communicatie naar klanten. E-mailmarketing speelt daar een belangrijke rol bij.

“Hellodialog heeft ons weer een nieuwe & frisse blik op e-mailmarketing gegeven.”

-Kirsten Hazewinkel, ProBiblio

Over ProBiblio

ProBiblio is een full-service dienstverlener voor de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. ProBiblio streeft ernaar om als bibliotheekbranchespecialist een substantiële bijdrage te leveren aan het succes en de kwaliteit van de bibliotheken in haar verzorgingsgebied. ProBiblio biedt een breed pakket van producten en diensten aan en hierbij kunnen de bibliotheken optimaal profiteren van de voordelen die schaalgrootte biedt.

Keuze voor Email Service Provider

Bibliotheken dienstverlener ProBiblio heeft voor Hellodialog gekozen als leverancier van nieuwbrieven voor 36 bibliotheken. Via een beveiligde ftp-server heeft Hellodialog samen met ProBiblio een koppeling gerealiseerd voor bibliotheken die het BicatWise bibliotheeksysteem gebruiken.

Altijd up-to-date gegevens in de database

Een koppeling tussen Hellodialog en ProBiblio zorgt ervoor dat de gegevens van leden dagelijks up-to-date blijven. Elke nacht worden de wijzigingen van de contactdatabases van alle 36 bibliotheken automatisch geïmporteerd in de database van Hellodialog. Zo heeft iedere bibliotheek continu actuele gegevens over haar leden beschikbaar voor het versturen van nieuwsbrieven en geautomatiseerde campagnes.

Een soepele opstart voor iedere bibliotheek

Een eenduidige uitstraling is voor iedere organisatie essentieel. Zo geldt dat ook voor bibliotheken. Daarom hebben wij voor alle bibliotheken de aanmeldformulieren in de huisstijl van de bibliotheken opgemaakt en ze begeleid in de opstartfase. Voor iedere bibliotheek is een aantal basistemplates in eigen huisstijl beschikbaar en kan men deze naar eigen inzicht makkelijk aanpassen. Via een aantal centrale workshops zijn de bibliotheken getraind in e-mailmarketing in het algemeen en het gebruik van Hellodialog in het bijzonder.

De basis voor een duurzame samenwerking

Nu alle bibliotheken met de neuzen dezelfde kant op staan en dezelfde training hebben gehad, zijn zij vooruitstrevend aan de slag met het succesvol uitvoeren van de e-mailmarketing. Bij vragen kunnen zij via e-mail en telefoon terecht bij onze supportmedewerkers voor vragen en ondersteuning. Hiermee is de basis gelegd voor een duurzame samenwerking.